fbpx
doctor

Mitä etävastaanotolla voidaan hoitaa?

Etävastaanotto usein mielletään videoyhteyden avulla toteutetuksi perinteiseksi vastaanottokäynniksi ilman fyysistä tutkimusmahdollisuutta. Me olemme päätyneet toisenlaiseen ratkaisuun kokemuksemme ja tutkimusten perusteella. Mielestämme etävastaanotoilla kannattaa hoitaa tilanteet, jotka sinne erityisen hyvin sopivat ja fyysistä vastaanottokäyntiä vaativat asiat hoidetaan jatkossakin perinteiseen tapaan.  

Meillä etävastaanotto tarkoittaa puhelimitse tai chat-yhteyden avulla toteutettua joustavaa ja helppokäyttöistä palvelua, jota on helppo potilaan käyttää paikasta ja ajasta riippumatta. Olemme päätyneet näihin palvelukanaviin, koska videoyhteys ei useinkaan tuo merkittävää lisäarvoa tavallisten asioiden hoitamisessa. Chatin kautta voidaan lähettää laadukkaita kuvia sekä todistusten ja hoito-ohjeiden lähettäminen potilaalle on helppoa. Puhelu on toinen hyvin käyttökelpoinen ja nopea tapa hoitaa asioita, joissa kuvia ei tarvita. 

Etävastaanotolle sopivat useat tavanomaiset  tilanteet ja pitkäaikaisempienkin ongelmien ensiselvittelyt. Etävastaanotolla voidaan diagnosoida luotettavasti suuri määrä tautitiloja ja aloittaa  hoito. Etävastaanotolla korostuu hoitosuositusten noudattamisen tärkeys. Etävastaanotolla on harvoin perusteltua syytä poiketa suosituksista 

Tässä artikkelissa käsitellään joitakin yleisimmistä tilanteista, jotka voidaan helposti hoitaa etävastaanotollamme. 

Allergiat 

Tavallisissa allergiaoireissa etävastaanotto on toimiva keino saada apua. Useimmiten mitään allergiakokeita ei tarvita, vaan tehokas hoito voidaan aloittaa oireiden ja esitietojen perusteella.  

Astma

Hyvässä hoitotasapainossa olevan astman kontrollit ja lääkkeiden uusinnat voidaan suorittaa etävastaanotolla ja myös lääkityksen tehostamista voidaan harkita oireiden perusteella. Etävastaanotto ei kuitenkaan poista ajoittaisten puhalluskokeiden tarvetta sairauden seurannassa. 

Hengitystieinfektiot 

Suomalaiset käyttävät terveydenhuollon palveluita hengitystieinfektioiden vuoksi useaa vertailumaata enemmän. Näistä käynneistä huomattavan suuri osa voidaan turvallisesti toteuttaa etävastaanotolla, jossa voidaan kirjoittaa oireita helpottavia ja parantamista edistäviä lääkityksiä ja antaa hoito- ja seurantaohjeet. Hengitystieinfektioihin ei yleensä tarvita antibiootteja, eikä näitä etävastaanotolta tulekaan kirjoittaa poikkeuksena laboratoriokokeella todettu angiina 

Hoidon tarpeen arviointi 

Lääkärin etävastaanotolla voidaan tehdä luotettava tilannearvio tutkimusten tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä. Tilannearvion perusteella voidaan useasti antaa potilaalle hoito-ohjeet ja tarvittavat lääkereseptit, jolloin päivystyskäynti voidaan välttää kokokaan. 

Hyönteisten pistot 

Punkin puremien ja muiden hyönteisten pistojen aiheuttamien iho-oireiden arviointi on turvallista ja mahdollista laadukkaiden kuvien ja esitietojen avulla. 

Iho-oireet 

Chat-vastaantollla voidaan käydä kattavasti läpi iho-oireiden kehittyminen, käytetyt hoidot ja nykytila. Hyvälaatuisten kuvien avulla päästään usein luotettavaan diagnoosiin ja voidaan aloittaa hoito. Hoito-ohjeet on helppo lähettää kirjallisena keskustelun kautta. Myös pinnallisten ihotulehdusten ja kynsioireiden hoito onnistuu pääsääntöisesti etävastaanotolla. 

Lyhyet sairauslomat 

Etävastaanotolla voidaan tarvittaessa kirjoittaa lyhyitä sairauslomia tai hoitotodistuksia sairaan lapsen hoitoa varten.  Todistukset voidaan lähettää sähköisinä joko keskustelun kautta tai Kanta-arkiston kautta. Useimmiten työnantajat hyväksyt etävastaanotoilta kirjoitetut todistukset. Pitkittyneisiin sairauspoissaolotilanteiden arvioimiseen etävastaanotto ei sovellu.  

Lähetteet 

Etävastaanotoillamme on mahdollista tehdä lähetteitä verikokeisiin ja kuvantamistutkimuksiin. Yhteistyökumppaninamme toimii Synlab, jolla on 37 toimipistettä ympäri Suomea. Synlabissa voidaan tutkia kattavasti ja kilpailukykyiseen hintaan tarvittavat kokeet. Voimme tehdä lähetteitä myös muihin laboratorioihin. 

Pitkäaikaissairaudet 

Pitkäaikais ja kansansairaudet, kuten diabetes, verenpainetauti, kilpirauhasen vajaatoiminta ja korkea kolesteroli vaativat säännölliset verikoe- ja vastaanottokontrollit. Osa kontrolleista voidaan turvallisesti ja hoitotulosten heikkenemättä hoitaa etävastaanotolla. Vastaanotolla voidaan tehdä tarvittavat lähetteet, käydä läpi verikoekokeiden ja kotiseurantojen tulokset ja päättää lääkityksen jatkoista elämäntapa-asioita unohtamatta. 

Reseptit 

Etävastaanotolla voidaan turvallisesti uusia reseptejä. Etävastaanotolla on käytettävissä Kanta-arkiston kautta potilaan aiemmat käyntimerkinnät ja verikoetulokset, joiden perusteella voidaan arvioida lääkityksen tarve potilaan kertoman perusteella. Myös uusia reseptejä voidaan kirjoittaa potilaan oireiden perusteella 

Seksuaaliterveys 

Etävastaanotolla voidaan kartoittaa ehkäisyyn, erektiohäiriöihin ja sukupuolitauteihin liittyviä asioita turvallisesti 

Silmäoireet 

Tavanomaisia ja yleisiä silmäoireita voidaan etävastaanotolla diagnosoida ja hoitaa luotettavasti kattavien esitietojen ja laadukkaiden kuvien avulla.  

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 

Etävastaanotolle sopivat hyvin suhteellisen lyhyen aikaa kestäneet tuki- ja liikuntaelimistön oireiden arvioinnit. Esimerkiksi äkillisen alaselkäkivun syynä on 90% tapauksista epäspesifi lihas- ja lihaskalvoperäinen kipu, joka voidaan turvallisesti hoitaa myös etänä, kun poissuljetaan vakavampaan syyhyn viittaavat oireet.  

Lievemmät tapaturmat ja niiden hoito voidaan aloittaa etävastaanotolla esitietojen, potilaalle ohjattavien testien ja kuvien perusteella.  

Vatsaoireet 

Etävastaanotolla on turvallista arvioida ripulin ja oksennustaudin tilanne ja tarvittavat hoidot. Pitempiaikaisia vatsaoireita voidaan myös selvittää ja tehdä tarvittaessa esim. lähete verikokeisiin 

Virtsatietulehdukset 

Käypä hoito –suosituksen mukaisesti 18-65 vuotiaiden naisten tavalliset virtsarakkotulehdukset voidaan hoitaa ilman näytteenottoa antibiootilla. Tämä voidaan turvallisesti ja helposti tehdä etävastaanoton avulla.  

Mitkä vaivat ei sovi etävastaanotolle? 

Etävastaanotolla ei voida tutkia potilasta fyysisesti, joten esimerkiksi vaikeammat tapaturmat, kovat ja äkilliset vatsakivut tai yleistilaan merkittävästi vaikuttavat sairaudet eivät sovi etäyhteyksin hoidettavaksi. Toistuva, pitkittyvä tai monimutkaistuva ongelma vaatii kattavamman tutkimuksen vastaanotolla, jolloin ohjaamme potilaamme asianmukaiseen hoitopaikkaan. On myös tilanteita, joissa hoitosuhde on välttämätön, kuten mielenterveyden tai pitkittyneen kivun hoito, jolloin on fyysinen kohtaaminen on tarpeellinen.